Závěrečná mezinárodní konference, Jihlava, 28.11.2013

Kraj Vysočina
společně se svými projektovými partnery – zemí Dolní Rakousko, městem Vídeň a Jihomoravským krajem – si Vás dovoluje srdečně pozvat na mezinárodní konferenci při příležitosti ukončení realizace projektu Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském prostoru – PRO 2013+

Termín a místo konání

28. listopadu 2013 od 10 hod., Hotel Gustav Mahler, Jihlava

Program konference:

10.00 – 10.30 registrace

10.30 oficiální zahájení

10.35 úvodní proslov hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

10.50 moderovaná pódiová diskuse za účasti nejvyšších představitelů Kraje Vysočina, Dolního Rakouska, města Vídeň a Jihomoravského kraje (reflexe – výsledky přeshraniční spolupráce AT-CZ v současném programovém období a vize do budoucna)

  • Ing. Bc. Martin Hyský - radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování
  • Mag. Rüdiger Maresch, člen městské rady Vídeň
  • D. Bgm. Herbert Nowohradsky – emeritní 2. prezident dolnorakouského sněmu, starosta 
  • Ing. Jaroslav Parolek – radní Jihomoravského kraje pro oblast životního prostředí, člen MV programu EÚS AT-CZ 2007 - 2013

11.10 příspěvek zpracovatelů analýzy sítí a potenciálů – souvislosti s přípravou nového programovacího období

  • Dr. Hannes Schaffer – mecca consulting
  • Mgr. Lukáš Maláč – DHV
  • Mgr. Otto Mertens – MEPCO

11.40 příspěvek zástupců Centrope Capacity, Euroregionu Dunaj Vltava, Ministerstva pro místní rozvoj (pozice euroregionu, příprava nového programovacího období OP AT-CZ 2014 – 2020 )

  • PhDr. Mojmír Jeřábek - Centrope Capacity
  • Romana Sadravetz - Euroregion Dunaj – Vltava
  • Ing. Andrea Hanousková – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

12.15 diskuze, zakončení konference

12.30 – 14.00 oběd 

 

Konference je simultánně tlumočena. Účast na konferenci je bezplatná.
Konference bude financována z projektu „PARTNER PRO 2013+“ a spolufinancována z prostředků ERDF, státního rozpočtu a prostředků Kraje Vysočina 

Fotogalerie 

Seminář je již bohužel zaplněn, a není tak možné se na něj přihlásit.