Česko-rakouský workshop Znojmo, 6. 11. 2012

Jihomoravský kraj společně se svými projektovými partnery – zemí Dolní Rakousko, městem Vídeň a Krajem Vysočina – si Vás dovoluje srdečně pozvat na bilaterální workshop v rámci projektu Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském prostoru – PRO 2013+.
Workshop se uskuteční 6. listopadu 2012 od 10 hod. ve  Znojemské besedě, Masarykovo náměstí 449/22, Znojmo. 

Program:

9.00 – 9.45 registrace

10.00 oficiální zahájení, aktuální stav přípravy programu EÚS 2014 -2020
10.15 představení analýzy sítí a analýzy potenciálů (DHV CR, Mecca – Consulting, Mepco)
11.00 skupinová práce

12.00 polední přestávka

13.00 skupinová práce
14.30 coffee break
14.45 shrnutí, prezentace výsledků pracovních skupin, diskuse
15.45 závěrečné slovo lead partnera

16.00 zakončení

 

Účast na konferenci je bezplatná.
 

Konference bude financována z projektu „PARTNER PRO 2013+“ a spolufinancována z prostředků ERDF, státního rozpočtu a prostředků Jihomoravského kraje.
 

Prosíme o závaznou registraci nejpozději do 31.10.2012.

Seminář je již bohužel zaplněn, a není tak možné se na něj přihlásit.