Workshop Brno 11.10.2012

Program workshopu

 • Analýza současných přeshraničních sítí s Rakouskem v Jihomoravském kraji
 • Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a přeshraniční spolupráce
 • Programování přeshraniční spolupráce s Rakouskem na období 2014–2020
 • Potenciály spolupráce subjektů z jižní Moravy v příštím programovém období
  • metodika
  • náměty na konkrétní nosné aktivity spolupráce

Tematické zaměření

Workshop bude převážně zaměřena na témata:

 • institucionální spolupráce
 • životní prostředí
 • kultura

Jedním z cílů workshopu bude od Vás, jakožto potenciálních realizátorů projektů přeshraniční spolupráce, získat informace o Vašich očekáváních z hlediska přeshraniční spolupráce v období do roku 2020 a konkrétní náměty toho, čeho by bylo možné v rámci spolupráce dosáhnout.

 

Workshop se bude konat dne 11. října 2012 od 9.30 do 12.30 hod. v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, v zasedací místnosti č. 037.

 

Další informace získáte u pracovníka odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Mgr. Tomáše Grulicha, tel. 541 651 363, grulich.tomas@kr-jihomoravsky.cz.
 

Pozvánka ke stažení

Prezentace ke stažení (v pdf):

 

Seminář je již bohužel zaplněn, a není tak možné se na něj přihlásit.