Cíle, cílové skupiny a výstupy projektu

Cíle projektu

Cíle úzkého strategického propojení má být dosaženo prostřednictvím analýzy sítí a analýzy potenciálu. Na základě toho by měly být definovány klíčové projekty, které budou reflektovat společná témata a rozvojové cíle a které budou rovněž přispívat k nadřazeným strategiím, jako např. Podunajská strategie. Má být zajištěn soulad se sousedními regiony (např.: Evropský region Dunaj – Vltava) a posílení funkčních propojení v tomto území.
Důležitým aspektem je také zajištění informovanosti veřejnosti. Za tímto účelem se budou každoročně konat konference. Doprovodnými aktivitami budou tematicky orientované semináře / workshopy, v rámci kterých je plánováno zapojení odborné veřejnosti.
Nedílnou součástí projektu je rovněž prověření možných organizačních forem pro budoucí přeshraniční spolupráci.

Cílové skupiny

• Veřejná správa krajů, zemí a měst v projektovém území
• Obce
• Regionální organizace (regionální managementy, EUREGIA, komory,hospodářské agentury, turistické organizace…)
• Spolky, NNO
• Občané

Výstupy projektu

• Analýza sítí a potenciálu pro regiony jižní Moravy, Dolního Rakouska, Vysočiny a Vídně
• Analýza témat pro zajištění společných vedoucích projektů
• Doporučení regionální rozvojové strategie pro období po roce 2013
• Analýza právních a organizačních podmínek pro rozvoj přeshraniční spolupráce po roce 2013
• Akce pro širokou a odbornou veřejnost – 15 tematických workshopů, 3 konference

Financování spolupráce v období 2014–2020

23. 2. 2015