Výchozí situace

Ve středoevropském regionu mezi městy Vídeň, Brno, St. Pölten a Jihlava probíhá od chvíle pádu železné opony kooperace mezi regiony jižní Morava, Dolní Rakousko, Vysočina a Vídeň. Spolupráce je dosahováno na různých úrovních, např. kraje/země, Euregia (Weinviertel – jižní Morava – západní Slovensko a Silva Nortica), regionální managementy, regionální rozvojové agentury, obce, mikroregiony, NNO atd.
Díky podpoře dosavadních EU-dotačních programů PHARE CBC, příp. INTERREG IIA, INTERREG IIIA a Cíl „Evropská územní spolupráce“ získal regionální rozvoj ve středoevropském regionu silný pozitivní impuls. S cílem využít stávající potenciál spolupráce dotčených regionů ještě lépe, příp. zajistit udržitelnost dosažených výsledků, bude v rámci projektu „Partnerství Rakousko-Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+“ vytvořena platforma, na jejímž základě budou připravovány společné stěžejní tematické body pro programové období po roce 2013.